Dünya Barış Günü

Deliilyas Belediye Başkanı Hayati Akbulut “1 Eylül Dünya Barış Günü” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Değerli Hemşerilerim,

İkinci Dünya savaşı olarak bilinen İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı 1 Eylül 1939 tarihinde Nazilerin Polonya'yı işgaliyle başlamış, ardında milyonlarca ölü, yaralı; yıllarca dinmeyen acı ve gözyaşı bırakmıştır. 1945 Mayıs’ında son bulan insanlık tarihinin bu en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşının başladığı gün olan 1 Eylül, birçok ülkede "Dünya Barış Günü" olarak kutlanmaktadır.

Halen dünyanın birçok bölge ve ülkesinde yaşanan çatışmalar, savaşlar insanlığın geleceğini tehdit etmekte ve insanın en temel evrensel hakkı olan "yaşama hakkı"nı elinden almaktadır. Küresel eşitsizliğin ve sömürünün yarattığı yoksulluk, yoksulluğun getirdiği açlık, açlığa eklenen savaş ve çatışmalar, yaşamı çekilmez kılmaktadır.

1 Eylül Dünya Barış Günü'ne yine silahların gölgesinde giriyoruz.İnsanlığın barış mücadelesi ve özlemi  ise sürüyor.

Barış;

-Birbirinden farklı kimliklerin, grupların, halkların ve ulusların en uyumlu biçimde bir arada kardeşçe yaşamalarının,

-İnsan hak ve özgürlüklerine dayalı ortak değerler üzerinde farklılıklarını koruyarak ve zenginleştirerek gelişmelerinin,

-Yoksulluk ve sefaletin giderilerek eşitliğe doğru adım atılmasının, adıdır.

Gün, gelecek kuşaklara mutlu huzurlu yaşanılabilir savaşsız sömürüsüz bir dünya bırakmak için mücadele günüdür. Bu konuda herkes üstüne düşen görev ve sorumluluğun bilinciyle hareket etmelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyor en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Hayati Akbulut

Deliilyas Belediye Başkanı