Mera çayırları ihalesi

Deliilyas Belediyesinin tasarrufunda bulunan mera

çayırları 7 Temmuz Cuma Günü saat 13:30 de Belediye Düğün Solonunda açık artırma usulü ile satılacaktır.İhale bedeli peşin ödenecektir. İhale Bedelini yatırmayanların ihalesi iptal edilecektir. İhalesi iptal edilen veya satılamayan çayırlar için pazarlık yapılmayacaktır.